โครงการรอยยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ เป็นประธานเปิดโครงการรอยยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำราญราษฎร์ได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพปากและฟันที่ดีการป้องกันฟันแท้ไม่ให้ผุ สร้างสุขนิสัย ฝึกทักษะการดูแลและทำความสะอาดช่องปากให้แก่เด็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

แชร์เลย :