เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
Sumranrath Municipality
Previous
Next

สิบเอก วิสูตร สุวรรณโกศล

นายกเทศมนตรี

นายธนกร ช่วยค้ำชู

รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์

นายมนตรี จันทร์มณี

รองนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรม

นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์

ปลัดเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

นางสาวมธุริณี เมืองใจ

รองปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำรถบรรทุกน้ำฉีดน้ำดันท่อเพื่อระบายเศษวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำออก เพื่อให้น้ำได้ระบายดีขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำขัง บริเวณตรงข้ามซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ เนื่องจากในช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้น้ำขังเป็นวงกว้าง

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ลงพื้นที่ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำฉีดท่อเพื่อระบายเศษวัชพืชที่กีดขวาทางน้ำ เพื่อให้น้ำได้ระบายดีขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำขัง บริเวณในซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด เนื่องจากในช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมา ทำให้น้ำขังเเละไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและเข้าร่วมประชาคมตรวจสอบสิทธิ์ ตามวันเวลาสถานที่กำหนด

เนื่องด้วยได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเเต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างฯ ลงพื้นที่สำรวจจุดถนนชำรุดเเละนำหินคลุกลงซ่อมเเซมถนน เพื่อเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาเนื่องจากสภาพผิวจราจร

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง