เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
Sumranrath Municipality
Previous
Next

สิบเอก วิสูตร สุวรรณโกศล

นายกเทศมนตรี

นายธนกร ช่วยค้ำชู

รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์

นายมนตรี จันทร์มณี

รองนายกเทศมนตรี

นายสิทธิชัย ศิริประเสริฐวิทย์

ปลัดเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

นางสาวมธุริณี เมืองใจ

รองปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

  สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ เเละเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ผู้จัดการการไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สายสื่อสาร TOT เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ เพื่อตรวจสอบเสาไฟฟ้า ตรงข้ามซอย 5 ที่จะทำการย้ายเสาไฟฟ้า

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับปลัด อำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่จาก AIS TOT เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง