โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (วัดสันต้นม่วงเหนือ)

เมื่อคืนวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566
              เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสำราญราษฎร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ สภาวัฒนธรรมตำบลสำราญราษฎร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสำราญราษฎร์ เเละชมรมแม่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจะเวียนไปเเต่ละวัดในตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลเข้าอบรม ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมรักษาศีล ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนเเละประชาชนทุกเทศทุกวัย เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
ณ วัดสันต้นม่วงเหนือ
▶ ในวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 พบกันที่วัดป่าสักหลวงเจ้าา ◀
แชร์เลย :