You are currently viewing โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำของเสียอันตราย ไปรวบรวมเพื่อกำจัด ตามโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :