You are currently viewing  แจ้งผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียน รอบที่ 2 หรือที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้นำน้องสุนัขน้องเเมวมาฉีดวัคซีนที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น.

 แจ้งผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียน รอบที่ 2 หรือที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้นำน้องสุนัขน้องเเมวมาฉีดวัคซีนที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น.

แจ้งผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียน รอบที่ 2 หรือที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยให้นำน้องสุนัขน้องเเมวมาฉีดวัคซีนที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. โดยทีมสัตวเเพทย์ของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เเละปศุสัตว์อำเภอดอยะเก็ด ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

แชร์เลย :