เเจ้งวันหยุดราชการ วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

📢เเจ้งวันหยุดราชการ

วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

 

แชร์เลย :