You are currently viewing เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเเสดงความยินดีกับ คุณหมอชฎาพัณณ์ ชัยยศสกุล ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรผู้นำสตรีดีเด่นด้านพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 เนื่องในวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเเสดงความยินดีกับ คุณหมอชฎาพัณณ์ ชัยยศสกุล ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรผู้นำสตรีดีเด่นด้านพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 เนื่องในวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเเสดงความยินดีกับ คุณหมอชฎาพัณณ์ ชัยยศสกุล ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรผู้นำสตรีดีเด่นด้านพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 เนื่องในวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้คุณหมอและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

แชร์เลย :