You are currently viewing เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ขอขอบพระคุณ พระราชโพธิวรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เเละเจ้าหน้าที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ที่ได้มอบสายธารน้ำใจ เครื่องบริโภค (นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม) ให้กับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อส่งต่อให้กับเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ต่อไป

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ขอขอบพระคุณ พระราชโพธิวรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เเละเจ้าหน้าที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ที่ได้มอบสายธารน้ำใจ เครื่องบริโภค (นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม) ให้กับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อส่งต่อให้กับเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ต่อไป

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ขอขอบพระคุณ พระราชโพธิวรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เเละเจ้าหน้าที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ที่ได้มอบสายธารน้ำใจ เครื่องบริโภค (นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม) ให้กับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อส่งต่อให้กับเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ต่อไป

แชร์เลย :