You are currently viewing ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง

ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง

วันอังคาร ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ศาลาวัดป่าสักหลวง หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง

แชร์เลย :