You are currently viewing ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด

ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด

วันอังคาร ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ศาลาวัดป่าเหมือด หมู่ที่ 5 วัดป่าเหมือด
แชร์เลย :