You are currently viewing สโตรค โรคหลอดเลือดสมอง” มีอาการนี้ พบแพทย์ด่วน รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต

สโตรค โรคหลอดเลือดสมอง” มีอาการนี้ พบแพทย์ด่วน รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

“สโตรค โรคหลอดเลือดสมอง” มีอาการนี้ พบแพทย์ด่วน
– ใบหน้าชา
– แขนขาอ่อนแรง
– เวียนหัว-เดินเซ
– ตามัวเห็นภาพซ้อน

โทรแจ้งสายด่วน 1669
เพราะรู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต

อ้างอิงข้อมูล : กรมการเเพทย์

แชร์เลย :