You are currently viewing   สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ เเละเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ผู้จัดการการไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สายสื่อสาร TOT เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ เพื่อตรวจสอบเสาไฟฟ้า ตรงข้ามซอย 5 ที่จะทำการย้ายเสาไฟฟ้า

  สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ เเละเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ผู้จัดการการไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สายสื่อสาร TOT เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ เพื่อตรวจสอบเสาไฟฟ้า ตรงข้ามซอย 5 ที่จะทำการย้ายเสาไฟฟ้า

วันอังคาร ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
              สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ เเละเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ผู้จัดการการไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สายสื่อสาร TOT เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ เพื่อตรวจสอบเสาไฟฟ้า ตรงข้ามซอย 5 ที่จะทำการย้ายเสาไฟฟ้า
แชร์เลย :