You are currently viewing สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู นายมนตรี จันทร์มณี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ให้การต้อนรับ นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ตัวแทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่และคณะฯ ในการมาประชุมนิเทศ ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู นายมนตรี จันทร์มณี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ให้การต้อนรับ นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ตัวแทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่และคณะฯ ในการมาประชุมนิเทศ ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ ที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู นายมนตรี จันทร์มณี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ให้การต้อนรับ นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ตัวแทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่และคณะฯ ในการมาประชุมนิเทศ ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

แชร์เลย :