You are currently viewing สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีเเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รับกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้น (ต้นรวงผึ้ง,พญาเสือโคร่ง, ) ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อนำมาปลูกปรับภูมิทัศน์ตามเขตเเนวไหล่ทางของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีเเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รับกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้น (ต้นรวงผึ้ง,พญาเสือโคร่ง, ) ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อนำมาปลูกปรับภูมิทัศน์ตามเขตเเนวไหล่ทางของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

วันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีเเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รับกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้น (ต้นรวงผึ้ง,พญาเสือโคร่ง, ) ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อนำมาปลูกปรับภูมิทัศน์ตามเขตเเนวไหล่ทางของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ณ หน่วยจัดการต้นน้ำเเม่หวาน

แชร์เลย :