สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์เป็นประธานเปิด โครงการเเจกเเว่นสายตาฟรี โดยศูนย์เเว่นตากาลทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ทางบริษัทศูนย์เเว่นตากาลทองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพสายตาของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งเเต่ 50 ปีขึ้นไป

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์เป็นประธานเปิด โครงการเเจกเเว่นสายตาฟรี โดยศูนย์เเว่นตากาลทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ทางบริษัทศูนย์เเว่นตากาลทองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพสายตาของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งเเต่ 50 ปีขึ้นไป โดยเเว่นสายตาสำหรับเเจกฟรีมีดังนี้

1.เเว่นสายตายาวสำหรับอ่านหนังสือ

2.เเว่นสายตาสั้นสั้นหรือยาวสำหรับมองไกล

3.เเว่นตากันเเดด

สำหรับวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการรับเเว่นสายตาฟรี ทั้ง 8 หมู่บ้าน รวม 100 กว่าราย

ในนามของพี่น้องประชาชน เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเป็นตัวเเทนในการขอบคุณทางศูนย์เเว่นตากาลทอง ที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการทางสุขภาพ (ทางสายตา)

แชร์เลย :