ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทำความสะอาดเบื้องต้นภายในศูนย์ฯ เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายธรรมรงค์ คำใจ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ทำความสะอาดเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

แชร์เลย :