You are currently viewing ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป (แพมเพิส) ไปมอบให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 8 บ้านสันโป่ง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป (แพมเพิส) ไปมอบให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 8 บ้านสันโป่ง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

จากที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้รับความอนุเคราะห์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป (แพมเพิส) จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม
ในวันนี้ สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป (แพมเพิส) ไปมอบให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 8 บ้านสันโป่ง

(รูปภาพที่เผยเเพร่ได้รับการอนุญาตจากผู้ป่วยเเละครอบครัวเเล้ว)

แชร์เลย :