รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ปี 2566

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ปี 66 หมู่ที่ 1

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ปี 66 หมู่ที่ 2

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ปี 66 หมู่ที่ 3

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ปี 66 หมู่ที่ 4

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ปี 66 หมู่ที่ 5

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ปี 66 หมู่ที่ 6

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ปี 66 หมู่ที่ 7

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) ปี 66 หมู่ที่ 8

– นายจักรภัทร  เขียวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน –

แชร์เลย :