You are currently viewing ประชุมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ กปท., LTC เเละกองทุนฟื้นฟูฯ

ประชุมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ กปท., LTC เเละกองทุนฟื้นฟูฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร  สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ กปท., LTC เเละกองทุนฟื้นฟูฯ

ณ หอประชุมอาคาร 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :