ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ประจำเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะ

แบบ บก.06

TORรถบรรทุก

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

แชร์เลย :