บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2565

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 1

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 2

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 3

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 4

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 5

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 6

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 7

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 8

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 9

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 10

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 11

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 65 ครั้งที่ 12

– นายจักรภัทร  เขียวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน –

 

แชร์เลย :