โทรศัพท์ 053-042789

ที่อยู่ 103 หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

โทรศัพท์ : 053-042789
สำนักปลัด ต่อ 11
กองคลัง ต่อ 12
กองช่าง ต่อ 13
กองการศึกษา ต่อ 14
งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 15
งานการเเพทย์ฉุกเฉิน ต่อ 16

โทรศัพท์มือถือ : 09-4623-7555

โทรสาร : 053-042712

E-mail : sumranrath2021@gmail.com