You are currently viewing ตารางการบริการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยรถเเบคโฮ

ตารางการบริการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยรถเเบคโฮ

ด้วยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ โดยสิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้นำชุมชน ในเรื่องการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ เพื่อกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากช่วงนีี้ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนั้น จึงได้ข้อสรุปดังนี้
  • วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 หมู่ 1 ,2, 4
  • วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 หมู่ 5, 6, 8
  • วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 หมู่ 3, 7
หมายเหตุ : อาจทำให้การสัญจรไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
แชร์เลย :