You are currently viewing ข้อแนะนำประชาชนยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ข้อแนะนำประชาชนยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  หากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบ ส่วนเจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แล้วฉีดซ้ำทุกปี
           เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอแนะนำว่าหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบ คือ เมื่อถูกสุนัขกัด ให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดหลายๆครั้ง อย่างน้อย 10 นาที ใส่ยาเบตาดีนหลังล้างแผล และห้ามปิดแผลโดยเด็ดขาด กักสุนัข/แมวที่กัดเพื่อดูอาการ อย่างน้อย 10 วัน และรีบไปพบแพทย์
แชร์เลย :