You are currently viewing ขอเชิญนำบุตรหลานของท่าน อายุ 9 เดือน / 1 ขวบครึ่ง / 2 ขวบครึ่ง / 3 ขวบครึ่ง / 5 ขวบ เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมรับคำปรึกษาการดูเเลเด็กครบวงจร ตั้งเเต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญนำบุตรหลานของท่าน อายุ 9 เดือน / 1 ขวบครึ่ง / 2 ขวบครึ่ง / 3 ขวบครึ่ง / 5 ขวบ เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมรับคำปรึกษาการดูเเลเด็กครบวงจร ตั้งเเต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
            ขอเชิญนำบุตรหลานของท่าน อายุ 9 เดือน / 1 ขวบครึ่ง / 2 ขวบครึ่ง / 3 ขวบครึ่ง / 5 ขวบ เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมรับคำปรึกษาการดูเเลเด็กครบวงจร ตั้งเเต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่
แชร์เลย :