You are currently viewing กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา สัญจรภาคพรรษา ปี พ.ศ.2566

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา สัญจรภาคพรรษา ปี พ.ศ.2566

ในช่วงเข้าพรรษานี้ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสำราญราษฎร์ ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา สัญจรภาคพรรษา ปี พ.ศ.2566 หน่วยอบรมประชาชนตำบลสำราญราษฎร์ ขอเชิญพ่อเเม่พี่น้องตำบลสำราญราษฎร์ทุกท่านที่ว่างเว้นจากภารกิจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ ตามตารางการจัดกิจกรรมด้านล่างนี้

แชร์เลย :