กิจกรรมที่ 1 ควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและมีเจ้าของ

             โครงการคนปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการทำหมันสุนัข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 1 ควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและมีเจ้าของ โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปศุสัตว์อำเภอ และมูลนิธิแฮนด์ทูพอว์เพื่อขอรับการแนะนำ สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน ควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและมีเจ้าของ
แชร์เลย :