You are currently viewing การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว ในพื้นที่ ของทีมสัตวเเพทย์ของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเเละสิ่งเเวดล้อม

การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว ในพื้นที่ ของทีมสัตวเเพทย์ของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเเละสิ่งเเวดล้อม

วันจันทร์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ดูเเลอำนวยความสะดวก ให้เเก่ทีมสัตวเเพทย์ของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเเละสิ่งเเวดล้อม เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เเละตรวจร่างกายน้องสุนัขเเละเเมวในพื้นที่

สำหรับการออกบริการประชาชนของเทศบาลฯ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น. ศาลาวัดป่าสักหลวง
เวลา 13.00 – 16.00 น. ศาลาวัดป่าเหมือด
ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะนำวัคซีนกลับไปฉัดที่บ้าน ให้นำกระติกพร้อมใส่น้ำเเข็งมาด้วย เพื่อรักษาอุณหภูมิ

แชร์เลย :