การสำรวจค่าความชุกของลูกน้ำยุงลายของ อสม.  

การสำรวจค่าความชุกของลูกน้ำยุงลายของ อสม.  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ ตำบลสำราญราษฎร์ ทั้ง 8 หมู่บ้าน

แชร์เลย :