You are currently viewing การประชุมหารือการจัดระเบียบสายสื่อสารในตำบลสำราญราษฎร์

การประชุมหารือการจัดระเบียบสายสื่อสารในตำบลสำราญราษฎร์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานการประชุมหารือการจัดระเบียบสายสื่อสารในตำบลสำราญราษฎร์ กรณีปัญหาสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เรียบร้อยจนเกิดเหตุไฟไหม้บ่อยครั้ง รวมถึงสายสื่อสารพาดลงมากีดขวางทางสัญจรจนเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์โดย สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีฯ จึงได้เป็นแกนกลางในการจัดประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นบางส่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ ในวันนี้จึงได้เชิญผู้อำนวยการ กสทช. เขตภาคเหนือ ผู้แทนจากการสื่อสารทุกเครือข่าย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีข้อสรุปว่า กสทช. จะร่วมมือกับผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกเครือข่ายและการไฟฟ้า ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 บริเวณบ้านสันมะเกี๋ยง หมู่ 6 ก่อน จากนั้นจะทยอยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งตำบลต่อไป
หลังการประชุม รองนายกฯเทศมนตรี และผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย นายณรงค์ แสนเปียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 นำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและตัวแทนเจ้าของสายสื่อสารออกสำรวจพื้นที่ ๆ ได้รับความเดือดร้อนก่อนเพื่อจะได้วางแผนดำเนินการเเก้ไขต่อไป

แชร์เลย :