You are currently viewing การประชุมหลักเกณฑ์การสรรหาเเละคัดเลือก เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นเเบบในการป้องกันเเละเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ภาค 5

การประชุมหลักเกณฑ์การสรรหาเเละคัดเลือก เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นเเบบในการป้องกันเเละเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ภาค 5

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วม

ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ภาค 5

แชร์เลย :