You are currently viewing การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อทบทวนเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566

การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อทบทวนเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อทบทวนเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ให้ถูกต้องเเละเป็นปัจจุบัน ร่วมกับ คณะกรรมการติดตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น

แชร์เลย :