ค้นหาประกาศ

ขอขอบคุณ ทางคุณหมอเเละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง นำโดยคุณหมอชัชวาลย์ ไขเเสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในการนำผู้พิการดำเนินการตรวจสุขภาพเเละฉีดวัคซีนโควิด-19

ขอเชิญนำบุตรหลานของท่าน อายุ 9 เดือน / 1 ขวบครึ่ง / 2 ขวบครึ่ง / 3 ขวบครึ่ง / 5 ขวบ เข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมรับคำปรึกษาการดูเเลเด็กครบวงจร ตั้งเเต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์เป็นประธานเปิด โครงการเเจกเเว่นสายตาฟรี โดยศูนย์เเว่นตากาลทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ทางบริษัทศูนย์เเว่นตากาลทองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพสายตาของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งเเต่ 50 ปีขึ้นไป

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย คำรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เเพทย์ประจำตำบลสำราญราษฎร์ เเละ อสม. นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บริเวณในพื้นดังกล่าวเเละรัศมีโดยรอบ 100 เมตร ทั้้งนี้ก็เพื่อช่วยลดการระบาดและเป็นการป้องกันของโรคไข้เลือดออกเเก่ประชาชน

ศูนย์ช่วยเหลือควบคุมเเละป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสำราญราษฎร์ มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร เเละให้คำเเนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเเละผู้มีความเสี่ยงสูงในครอบครัวผู้ป่วยโควิดในตำบล   สำราญราษฎร์

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย กำนันภาณุวัชร คำวงค์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมด้วย นางเเสงเดือน ปันศิริ เเพทย์ประจำตำบล รวมไปถึง พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเเละคณะทีมงาน บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบ้านเละบริเวณบ้านของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เเละผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลสำราญราษฎร์

ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565