ค้นหาประกาศ

ขอขอบคุณ ทางคุณหมอเเละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง นำโดยคุณหมอชัชวาลย์ ไขเเสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในการนำผู้พิการดำเนินการตรวจสุขภาพเเละฉีดวัคซีนโควิด-19