ในวันนี้ – 5 กรกฎาคม 2566 ท่านใดมีความประสงค์จะกำกัดขยะอันตราย สามารถนำมารวบรวมได้ที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ โดยเเยกประเภทเเละใส่ถุงมาให้เรียนร้อย เพื่อที่ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จะได้นำไปส่งที่ อบจ.เชียงใหม่ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่จะถึงนี้

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ในวันนี้ – 5 กรกฎาคม 2566 ท่านใดมีความประสงค์จะกำกัดขยะอันตราย สามารถนำมารวบรวมได้ที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ โดยเเยกประเภทเเละใส่ถุงมาให้เรียนร้อย เพื่อที่ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จะได้นำไปส่งที่ อบจ.เชียงใหม่ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่จะถึงนี้

ขยะอันตราย หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีแล้ว
ก็ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งตัวเรา และสิ่งแวดล้อมรอบข้างอีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม

แชร์เลย :