You are currently viewing โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายสุรชัย คำรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เเละ เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เข้าร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย

แชร์เลย :