You are currently viewing โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay ถนนสายหลักหมู่บ้านพันหลัง หมู่ที่ 4 – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay ถนนสายหลักหมู่บ้านพันหลัง หมู่ที่ 4 – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7

วันจันทร์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี เข้ากำกับดูเเลโครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay ถนนสายหลักหมู่บ้านพันหลัง หมู่ที่ 4 – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ซึ่งในวันนี้ทางผู้รับเหมา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้นอ้าย วิศวกรรม) กำลังดำเนินการลงแอสฟัลติกคอนกรีต (ยางมะตอย)
โดยจะทำการปิดถนนในช่วงเวลา 08.30 – 15.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวก
ทั้งนี้งานโครงสร้างพื้นฐานในส่วนอื่น ๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
แชร์เลย :