You are currently viewing แผนการออกบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

แผนการออกบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

แจ้งผู้ปกครองสัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ได้เเจ้งว่าให้นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นั้น ขณะนี้ทางเทศบาลจึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการฉีดวัคซีนตามเเผน รายละเอียดดังเเนบ ภายใต้โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

หมายเหตุ 1. เจ้าของสัตว์เลี้ยง นำบัตรประชาชนมาด้วย (จ่ายวัคซีนตามรายชื่อที่ลงทะเบียนเท่านั้น)
2. ผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนตามวัน เวลา ข้างต้น สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (สำนักปลัดเทศบาล) ในวันเวลาทำการ
3. การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และฉีดวัคซีน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร 053-042789 ต่อ 11 หรือ 094-6237555

แชร์เลย :