เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

– จักรภัทร  เขียวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน –

แชร์เลย :