ออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565

การออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์เลย :