สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย คำรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เเพทย์ประจำตำบลสำราญราษฎร์ เเละ อสม. นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บริเวณในพื้นดังกล่าวเเละรัศมีโดยรอบ 100 เมตร ทั้้งนี้ก็เพื่อช่วยลดการระบาดและเป็นการป้องกันของโรคไข้เลือดออกเเก่ประชาชน

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 🛎

จากสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด ตำบลสำราญราษฎร์ พบผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันหลัง ได้ประสานทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย คำรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เเพทย์ประจำตำบลสำราญราษฎร์ เเละ อสม. นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บริเวณในพื้นดังกล่าวเเละรัศมีโดยรอบ 100 เมตร ทั้้งนี้ก็เพื่อช่วยลดการระบาดและเป็นการป้องกันของโรคไข้เลือดออกเเก่ประชาชน

แชร์เลย :