You are currently viewing  สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย คำรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บริเวณในพื้นดังกล่าวเเละรัศมีโดยรอบ 100 เมตร รอบที่ 2 ทั้้งนี้ก็เพื่อช่วยลดการระบาดและเป็นการป้องกันของโรคไข้เลือดออกเเก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น

 สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย คำรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บริเวณในพื้นดังกล่าวเเละรัศมีโดยรอบ 100 เมตร รอบที่ 2 ทั้้งนี้ก็เพื่อช่วยลดการระบาดและเป็นการป้องกันของโรคไข้เลือดออกเเก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น

🛎 เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 🛎

จากสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด ตำบลสำราญราษฎร์ พบผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพันหลัง ได้ประสานทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย คำรินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. นำเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บริเวณในพื้นดังกล่าวเเละรัศมีโดยรอบ 100 เมตร รอบที่ 2 ทั้้งนี้ก็เพื่อช่วยลดการระบาดและเป็นการป้องกันของโรคไข้เลือดออกเเก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนของผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น

แชร์เลย :