You are currently viewing สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ เเละเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รวมทั้งได้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง ในการเข้าพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินขยายไหล่ทาง และปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง เลียบถนนสายหลักหมู่บ้านป่าสักหลวง – แม่ก๊ะ ตำบลสำราญราษฎร์

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ เเละเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รวมทั้งได้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง ในการเข้าพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินขยายไหล่ทาง และปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง เลียบถนนสายหลักหมู่บ้านป่าสักหลวง – แม่ก๊ะ ตำบลสำราญราษฎร์

วันศุกร์ ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566
              สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ เเละเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รวมทั้งได้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง ในการเข้าพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินขยายไหล่ทาง และปรับปรุงระบบทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง เลียบถนนสายหลักหมู่บ้านป่าสักหลวง – แม่ก๊ะ ตำบลสำราญราษฎร์
แชร์เลย :