You are currently viewing สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รวมทั้งได้ประสานงานกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันโป่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักร รถเเบคโฮ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัย

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รวมทั้งได้ประสานงานกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันโป่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักร รถเเบคโฮ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัย

📝วันจันทร์ ที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ รวมทั้งได้ประสานงานกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันโป่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักร รถเเบคโฮ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัย

บริเวณลำเหมืองข่อย หมู่ที่ 8 บ้านสันโป่ง

#สำราญราษฎร์บ้านเฮา
#เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
#Sumranrath #Doisaket

แชร์เลย :