You are currently viewing สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับปลัด อำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่จาก AIS TOT เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับปลัด อำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่จาก AIS TOT เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

วันอังคาร ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับปลัด อำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่จาก AIS TOT เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

แชร์เลย :