You are currently viewing สำรวจที่สาธารณะประโยชน์/ที่รกร้าง หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวน 8 จุด

สำรวจที่สาธารณะประโยชน์/ที่รกร้าง หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวน 8 จุด

วันศุกร์ ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมทั้ง นายสายชล สีธิใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด เเละสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ เพื่อสำรวจที่สาธารณะประโยชน์/ที่รกร้าง หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด จำนวน 8 จุด

แชร์เลย :