ศูนย์ช่วยเหลือควบคุมเเละป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสำราญราษฎร์ มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร เเละให้คำเเนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเเละผู้มีความเสี่ยงสูงในครอบครัวผู้ป่วยโควิดในตำบล   สำราญราษฎร์

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ในนามคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือควบคุมเเละป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสำราญราษฎร์ มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร เเละให้คำเเนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเเละผู้มีความเสี่ยงสูงในครอบครัวผู้ป่วยโควิดในตำบล   สำราญราษฎร์

#ศูนย์ช่วยเหลือควบคุมเเละป้องกันโรคโควิด19

#เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

#sumranrath #Doisaket

แชร์เลย :