You are currently viewing ประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษากิจการระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษากิจการระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เเละคณะกรรมการน้ำประปาหมู่บ้าน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษากิจการระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

แชร์เลย :