You are currently viewing ประชาสัมพันธ์ “ระวังฮีทสโตรก (Heat Stroke)”

ประชาสัมพันธ์ “ระวังฮีทสโตรก (Heat Stroke)”

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

🤒ระวังฮีทสโตรก☀️ (Heat Stroke)🤒
ภาวะอากาศร้อนมาเยือน 💪หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะ “โรคลมร้อน” หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) ที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ทันที

แชร์เลย :