ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์พร้อมนำไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

แชร์เลย :